About me

Saturday, June 22, 2013

Happy Mother's Day

Pink roses for Mother's Day...

I love the design and idea.And i'm glad to know that my friend's mum also love it! :D


Lesen Creative Commons
Fayyza Ideas dilesen dibawah Lesen Pengiktirafan-BukanKomersial-TiadaTerbitan 2.5 Malaysia Creative Commons. Sebarang peniruan atau pengeluaran semula adalah dilarang sama sekali dan perlu mendapat kebenaran daripada artis dan pemilik blog.

Visitors